UTSTÄLLNINGAR

Från 30:e november finns utställning på Hotell Terraza i Ljungby.

Alltid öppet.        Välkommen.


Bildbeställning

Maila eller ring om du vill beställa bild.


UTSTÄLLNING MED KRONOBERGS FOTOGRAFER

Från utställningen med
KRONOBERGS FOTOGRAFER
på Kulturparken Småland
i Växjö våren 2018.


"FLYKTENS ANSIKTEN  -  LIVET I SVERIGE"

Bildutställningen "Flyktens ansikten - Livet i Sverige"
visades under september och oktober 2018 i Broby kyrka.
Från den 7/11 -30/11 2018 hänger utställningen på Gullbrannagården.
1:a och 2:a advent 2018 visades utställningen i Betelkyrkan, Ljungby

Bild från Broby kyrka

Flyktens ansikten - Liveti Sverige" har sedan april 2018
visats på följande platser:
Vetlanda Missionskyrka
Ekumeniakyrkan, Ekenässjön
Sunnerbogymnasiet, Ljungby
Mariakyrkan, Ljungby
Sunnerbohallen, Ljungby
Broby kyrka
Gullbrannagården
Betelkyrkan, Ljungby.

Bild från Sunnerbohallen, Ljungby

Några tidnigsartiklar om utställningen.
Sponsorer för utställningen:
Lidhults Kök
Ljungby Ventilation
Nystrands, Ljungby
Mariakyrkan, Ljungby
Janssons Blommor, Ljungby
Bjerstafs, Ljungby
Ljungby kommun
Bilda sydöst
Cleansam Tvättbar, Ljungby

TIO BILDER
"FLYKTENS ANSIKTEN-LIVET I SVERIGE"